Ảnh ngẫu nhiên

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Gio Hoà.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > KE HOACH CHUYEN MON >

  BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU NĂM

       PGDGIO LINH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC GIO HOÀ

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Gio Hoà , ngày  8  tháng  9   năm 2009        

   

  BÁO CÁO

  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ  ĐẦU NĂM

  1. Kết quả đánh giá đầu năm ở lớp 1.

            Tổng số học sinh:                                 20 em

            Số học sinh xếp loại hạnh kiểm:   Đạt :    ; Chưa đạt:   

            Số học sinh xếp loại môn TV : Giỏi:   ... ;     Khá: ... ;TB: ...  ;Yếu :  ...

            Số học sinh xếp loại môn toán : Giỏi:  ...       ;Khá: ...  ;TB: ...  ;Yếu: ...

                                       

  2. Kết quả đánh giá đầu năm ở lớp 2..

            Tổng số học sinh:                               26 em

            Số học sinh xếp loại hạnh kiểm:   Đạt :  26 ; Chưa đạt:     0

            Số học sinh xếp loại môn TV : Giỏi:   4        ;Khá: 15   ;TB: 5 ; Yếu: 2

            Số học sinh xếp loại môn toán : Giỏi:  5        ;Khá:  14   ;TB: 6 ;Yếu : 1

                                                          

  3. Kết quả đánh giá đầu năm ở lớp 3.

            Tổng số học sinh:    22 em

            Số học sinh xếp loại hạnh kiểm:   Đạt : 22        ; Chưa đạt:  0

            Số học sinh xếp loại môn TV : Giỏi:   7 ;Khá: 5      ;TB:   8  ;Yếu: 2

            Số học sinh xếp loại môn toán : Giỏi:  12 ;Khá:8     ;TB: 1  ;Yếu:  1

                    

  4. Kết quả đánh giá đầu năm ở lớp 4.

            Tổng số học sinh: 31 em

            Số học sinh xếp loại hạnh kiểm:   Đạt :  31  ; Chưa đạt:  0   

            Số học sinh xếp loại môn TV : Giỏi:  4;   Khá: 15 ;TB: 9  ;Yếu:  3

            Số học sinh xếp loại môn toán : Giỏi:  14 ;  Khá: 4  ;TB: 10 ;Yếu:  2                                 

  5. Kết quả đánh giá đầu năm ở lớp 5

            Tổng số học sinh: 28 em

            Số học sinh xếp loại hạnh kiểm:   Đạt : 28   ; Chưa đạt: 0  

            Số học sinh xếp loại môn TV : Giỏi:  5   ;Khá: 10; TB: 10   ;Yếu:  3

            Số học sinh xếp loại môn toán : Giỏi:  4 ;  Khá: 7  ;TB: 14  ;Yếu:  3     

   

                                                                     P.HIỆU TRƯỞNG

     

                                                                           LÊ THỊ NHẬT

      
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hữu Thân @ 10:11 04/12/2009
  Số lượt xem: 173
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến