Ảnh ngẫu nhiên

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Gio Hoà
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Thương
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thuongdat1976
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Gio Hoà
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 1842 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thuyhung1976
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Gio Hoà
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 9252 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Gio Hoà
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hường
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/nghuongson1976
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Gio Hoà
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 510 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Liễu
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/nglieu12
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Gio Hoà
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 102 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Quy
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ngquy77
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Gio Hoà
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 414 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Thân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Gio Hoà
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 12922 (xem chi tiết)